1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ 2023 | SEKTÖR BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdülhalim ZAİM, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ahmet AYPAY, Osmangazi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Ali KAHRİMAN, Okan Üniversitesi M.Y.O. Müdürü

Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Çetin BOLCAL, Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Fahamet AKIN, İstanbul Kültür Üniversitesi M.Y.O. Müdürü

Prof. Dr. Hasan Semih GÜNEŞ, Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Kemalettin ÇONKAR, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Koray TUNÇALP , Bahçeşehir Üniversitesi METGEM (Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi) Meslek Eğitimi Dergisi Editörü

Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI, istanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz BORAT, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yük. Müh. Oktay ALNIAK, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Selahattin TURAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. İbrahim Hakan YETKİNER, İzmir Ekonomi Üniversitesi,

Doç. Dr. K. Batu TUNAY, Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü

Doç. Dr. Mustafa AYDIN, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI, Anadolu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Cem B. ÜSTÜNDAĞ, Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Cengiz ŞİMŞEK, Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ebru ESENDEMİR, Yaşar Üniversitesi M.Y.O. Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇELİKKOL, Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İ. Hakan KARATAŞ, Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. İldem DEVELİ, Kültür Üniversitesi M.Y.O Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultandağı M.Y.O. Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Vedat DEMİR, Karabük Üniversitesi Eskipazar MYO Müdürü

Dr. Begüm ERDİL ŞAHİN, İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi

Yrd. Doç. Dr. Hanifi PARLAR, İstanbul Ticaret Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Dr. Necdet KENAR, TÜSİAD Mesleki Eğitim Çalışma Grubu Başkanı / MESS (Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası) Eğitim Vakfı Gn. Müdürü

Dr. Necmi DAYDAY, TASAM YKÜ, UAEA (E) Müfettişi

Ali TÜRER, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Öğretim Görevlisİ

Azize GÖKMEN, Bahçeşehir Üniversitesi METGEM (Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi) Başkanı, MYO Müdürü

Share

tasamlogo