1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

• 2023 yılındaki uluslararası ortam değerlendirilerek, Türk Dış Politikası'nın 2023 vizyonunu, amaç ve hedeflerini belirlemek, bu hedeflere ulaşabilmek için uygulanması gereken dış politika stratejisi konusunda öneriler geliştirmek
 
• Dünyada devlet yapılanmasındaki değişimler ve ulus devletlerin geleceği konularını ele almak
 
• Türkiye'nin bir "küresel aktör ve bölgesel güç" olabilmesi için 2023 uluslararası ilişkiler ortamını değerlendirmek, alınması gereken tedbirler ile uygulanması gereken politikaların belirlenmesine katkı sağlamak
 
• Türkiye'nin bulunduğu bölgede barış ve istikrarın oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik katkılarını belirlemek
 
• "Medeniyetler Çatışması"nı önleyebilmek amacıyla, tarihsel ve kültürel derinliği ile Türkiye'nin, medeniyetler arası bir diyalog ve hoşgörü ortamının yaratılmasına nasıl katkıda bulunabileceği yönünde politikalar geliştirmek
 
• Türkiye'nin mevcut dış politika açılımlarını, önceliklerini ve bu açılımların etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi için uygulanması gereken politika esaslarını belirlemek, "bu konuda simetrik ve asimetrik ilişkiler nasıl geliştirilebilir", "sinerji nasıl yaratılabilir" sorularına yanıtlar aramak
 
• Milli güç unsularının dış politikanın birer aracı olarak nasıl kullanılabileceği konusunda stratejiler belirlemek ve politikalar üretmek
 
• Çevre ve ekolojik dengedeki değişimler, su kaynaklarının paylaşımı ve alınması gereken tedbirler konularında öneriler geliştirmek, gerekli politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak
 
Share

tasamlogo