1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ULUSLARARASI GÜVENLİK

 
• 2023 yılında dünya için güvenlik sorunlarının ve buna bağlı olarak yeni güvenlik anlayışlarının neler olabileceği konusunda öngörüler ve öneriler geliştirmek
 
• Olası güvenlik sorunları karşısında Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte izlemesi gereken güvenlik stratejileri konusunda öneriler sunmak
 
• NATO, AGSP gibi uluslararası kurumların geliştirdiği yeni güvenlik anlayışları kapsamında Türkiye'nin bunlara katılımı ya da uyumu konusunda teknolojik, ekonomik, hukuki ve askeri alanda izlemesi gereken politikaların belirlenmesine katkı sağlamak
 
• Türk Savunma Sanayisi'nin belirlenen güvenlik stratejilerine cevap verebilecek ölçüde yeteneklerinin artırılması konusunda teknolojik ve askeri alanda izlenmesi gereken yol haritası önerileri geliştirmek
 
• Suç örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi için küresel önlemler alınması ve uluslararası terörizmle mücadelede etkinliğin artırılması yönünde çalışmalara yol açacak öneriler sunmak
 
Share

tasamlogo