1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kültür

• 2023'te 8 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusu içinde 92 milyona ulaşacağı tahmin edilen Türkiye'nin nüfus potansiyelinin niteliği ve verimliliğini artıracak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak
 
• Eğitim sistemlerinin, yetenekleri değerlendirebilecek ve yaratıcılığı geliştirecek yönde düzenlenmesi konusunda öneriler geliştirmek
 
• İnsan kaynakları ve ar-ge faaliyetleri konusunda belirlenen vizyona ulaşılması için saptanan hedefler doğrultusunda stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak
 
• Türkiye'nin tarihinden gelen kültürel zenginliğinin korunmasıyla, kültürler arası bir köprü konumunu sürdürmesi için uygulanması gereken politikalar konusunda fikirler geliştirmek ve Türk kültürünü çağın ötesine taşıyacak adımların atılmasına katkıda bulunmak
 
• Türkiye'nin Türk ve İslam dünyasına yönelik vizyon ve politikalarını değerlendirmek ve gereken stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak
 
Share

tasamlogo