1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

EKONOMİK

• 2023'te dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu saptamak
 
• Türkiye'de hâlihazırda devam eden ekonomik gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ortaya koymak, "sürdürülebilir kalkınma" politikalarına işlerlik kazandıracak eylem planları üzerine öneriler geliştirmek
 
• Türkiye'yi gelişmiş dünya ekonomileri seviyesine ulaştıracak hedefler doğrultusunda stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanacak politikaların belirlenmesi yolunda atılacak adımlara katkıda bulunmak
 
• Türkiye'nin ekonomik sorunlarının temel kalemleri olan, gelir dağılımında adaletin sağlanması, işsizlik ve enflasyon gibi sorunların çözümüne ilişkin öneriler sunmak ve Türkiye halkının yaşam kalitesini yükseltilmesinin önündeki engelleri kaldıracak tedbirlerin ne olması gerektiği konusunda fikirler geliştirmek
 
Share

tasamlogo