1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALAR

• Dünyada hızla gelişen teknolojinin 2023 yılında ulaşacağı nokta göz önüne alınarak, Türkiye'nin de bu ilerlemeyi yakalaması ve teknoloji üretimini gerçekleştireceği altyapının hazırlanması konusunda öneriler geliştirmek
 
• Teknoloji üretiminin nasıl artırılacağı ve Türkiye'nin bu alanda tercih edilen bir ülke olmasının nasıl sağlanacağı konularına açılım kazandırmak
 
• Yeni güvenlik anlayışlarına bağlı olarak, Türk Savunma Sanayisi'nin geliştirilmesi yönünde yapılması gereken teknolojik atılımların saptanmasına yardımcı olmak
 
• 2023'te dünyadaki enerji potansiyelinin değerlendirilerek, bu konuda dışa bağımlılığın azaltılması için kendi kaynaklarını en verimli şekilde kullanan bir Türkiye'nin neler yapması gerektiği yönünde fikirler sunmak VİZYONU 2023 PROJESİ
 
• Kullanılan teknolojilerin çevreye verdiği zararın en alt düzeye indirilmesi için uluslararası yükümlülükler kapsamında ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek
 
• Türkiye'de bilişim teknolojilerinin geliştirilip yaygınlaştırılması yönünde gerekenleri saptamak
 
• Nanoteknoloji, niyoteknoloji ve gen teknolojileri gibi alanlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bu alanlarda çalışacak nitelikli kadroların oluşturulması için yapılması gerekenleri belirlemek.
 
Share

tasamlogo