1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Makro Temalar

Gerçekleştirilen "Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023" kongresinde, projenin amacına paralel; 2023 dünyasına ve Türkiye'nin dünyadaki yerine bugünden projeksiyon tutarak vizyon oluşturmak, hedefleri saptamak, stratejiler geliştirmek ve oluşturulan politikaların uygulamasını sağlayacak zeminin sağlamlaştırılması konusunda öneriler sunmak öncelikli hedef olmuştur.

Ayrıca belirlenen vizyon, hedefler, stratejiler ve politikaların, ilgili illerde gerçekleştirilen çalıştaylarla tüm Türk halkı tarafından benimsenmesi sağlanmakta ve Türkiye'ye yeni bir dinamizm kazandırılmaktadır.

 

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Güvenlik

İç Siyaset

Ekonomi

Eğitim - Bilim - Teknoloji

Kültür

 

 

 
Share

tasamlogo