1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 Çalıştayları 7-13 Gerçekleştirildi

7-13

TASAM’ın, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nin Stratejik Lokomotif Sektörler | Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 çalışmaları kapsamında planlanan çok taraflı Çalıştaylar’ın ikinci etabı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine ışık tutmak üzere, “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın inisiyatifi ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile başlamış, ilgili önemli kurumların önerileriyle içeriği zenginleşmiş ve Makro Çerçeve, Stratejik Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası olmak üzere üç temel başlığa ayrılmıştır.Altı ana temada makro öngörülerin tamamlanmasını müteakip Türkiye’yi 2023 yılı hedeflerine taşıyabilecek öncelikli olarak 10 stratejik lokomotif sektör belirlenmiş ve çalışma/eylem planı çıkarılmıştır. Kaynakların etkin kullanımı ilkesine direkt vurgusu ile 10 sektör içinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık en başta gelmektedir.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 çalışmalarında belirlenen 13 temanın 7’sini konu alan ikinci etaptaki Çalıştaylar 6 Şubat 2014 tarihinde İstanbul Gönen Otel’de yapıldı.

Açılış konuşmalarını, Türkiye Ziraraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin ve TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un yaptığı “Tarım, Gıda Hayvancılık 2023 Çalıştayları”nın ikinci etabı Perşembe günü saat 09.30’da başladı ve beş ayrı salonda gerçekleştirildi. Paralel olarak aynı zamanda Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Akil Kişiler Kurulu Toplantısı da icra edildi.

“Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Derinliği - AB Ortak Tarım Politikası ve Türkiye” ile “Biyo - Çeşitlilik ve GDO’lu Ürünler, Arz ve Gıda Güvenliği 2023” konularının işlendiği iki çalıştaya TASAM Akil Kişiler Kurulu’ndan Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Genel Başkanı Kemal Özer, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. D. Cengiz Sayın, Ondokuz Mayıs Universitesi Ziraat Fakültesi Tarsımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Okumuş, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Yağanoğlu, Yüzüncü Yıl üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Nafi Çoksöyler, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bayaner, Prof. Dr. Nazimi Açıkgöz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Çetiner, Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gökhan Özertan, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi/Dekan Yardımcısı Doç. Dr. F. Handan Giray, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Murat Karaoğlu, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzkaş, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şadiye Gözlekci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Levent Mercan, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mevlüt Gül, Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nden Dr. Kamber Güler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Musa Kavas, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. İsmail Hakkı Tekiner, Atatürk Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Neslihan Dikbaş, ASAŞ Tarım Ürünleri temsilcisi Aydın Suçin, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Bekir Taşkaldıran, Toprak Mahsulleri Ofisi TMO’dan Günay Güner, GIMDES Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü Sertifikalama Koordinatörü Ali Kaygısız, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Büyüközer, Aras Hayvancılık Ltd. Şti. Genel Müdürü İpek Aras, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Aslıhan Kurt Kızıldoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzmanı Şahika Gülizar Atılgan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Mühendisi Ayhan Koç, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Bozdağ ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Ziraat Mühendisi Sezai Bayraklı konuşmacı olarak katıldı.

“Et, Süt ve Su Ürünleri, Perspektif 2023” ve “İklim Değişiklikleri; İklim Biliminin Geliştirilmesi, Çok Boyutlu Bölgesel Öngörüler, Fırsat ve Risk Senaryoları 2023” temalı iki çalıştaya İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saadet Karakulak, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Çakmakçı, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Peker, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yavuz, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Abdullah Ekrem Kahraman ve Yard. Doç. Dr. Cumhur Haldun Yardımcı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Karagözlü, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği BESD-BİR’den Erdal Elmas, Et Üreticileri Birliği Derneği ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği SETBİR Genel Sekreter Vekili Elif Yücel, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. M. Altuğ Atalay, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Kesenkaş ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Mühendisi Dr. Atilla Özdemir konuşmacı olarak iştirak etti.

“Türk Tarımının Model Rolü”, “Tarımsal Desteklemede Yeni Modeller” ile “Tarımsal Üretim ve Pazarlamada Yeni Perspektifler” konulu üç çalıştaya İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karataş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi E. Dekanı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahri Karlı, Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bayaner, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yard. Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Miran, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Ömer Altıntaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kahraman Arslan, Toprak Mahsulleri Ofis TMO’dan Müşavirler Uğur Eryakmaz ve İlyas Mert, özel sektör temsilcisi İsmet Şeker, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Dr. M. Emin Şahin, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Burhan Demirok, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM’den Koordinatör Ahmet Çelik, Mir Araştırma Geliştirme A.Ş. Ar-Ge Mühendisi Ali Şenlikçi, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Ceren Ekşi, Araştırmacılar Dr. Osman Sedat Subaşı ve Osman Uysal konuşmacı olarak katıldılar.

İlk etapta 26 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’daki Ortaköy Princess Hotel’de gerçekleştirilen altı çalıştayda “Tarım Sektöründe İnovasyon, İnsan Kaynağının Dönüşümü ve Rekabetçi Kurumsal Kapasite 2023”, “Tarımda Markalaşma ve Özgün Ürünler 2023”, “Tarım Gıda ve Hayvancılıkta Dış Kapasite İnşası 2023 - Orta Doğu, Yakın Asya ve Afrika”, “Çin Hindistan ve Rusya ile Arjantin ve Brezilya; Rekabet ve Fırsatlar”, “Bölgesel Kalkınma Projeleri: Potansiyel ve Fırsatlar” ile “Kırsal Kalkınma Çok Boyutlu Üretim Güvenliği 2023” temaları konuşulmuştu.

Detaylı bilgi ve program için lütfen şu linki kullanınız:

http://www.tasam.org/tr-TR/Etkinlik/580/tarim_gida_ve_hayvancilik_2023_calistaylari_7_-_8_-_9_-_10_-_11_-_12_-_13_

 

Share

tasamlogo