1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

TSV 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler Çalışmaları

 

TSV 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler Çalışmaları

Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi  kapsamındaki  çok boyutlu çalışmaların kazanımı olarak ülkemizi  muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak vizyon, hedefler ve bu hedeflere ulaşmada kullanılması gereken stratejiler ile politikalar belirlenmektedir. Söz konusu vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar konusunda tüm Türkiye bilgilendirilmekte, görüşler  -  öneriler alınmakta ve oluşturulan sinerji ile Türkiye  başta olmak üzere model teşkil ettiği tüm  Bölge  halklarına yeni bir dinamizm kazandırılmasına ciddi katkılarda bulunulmaktadır.

2012 yılı ve sonrası için Proje’nin Türkiye’yi makro öngörülere taşıyabilecek en öncelikli stratejik lokomotif 9 sektör üzerinde odaklanan planlama ve çalışmaları devam etmektedir. Ülke olarak makro öngörüler üretmedeki büyük girişimci ruhumuzun pratikte kurumsallaşmasına stratejik katkı yapacak sektör çalışmaları, katılımcı bir süreç inşası olarak planlanmaktadır. Her sektör çalışmasının rekabet iddiası olan aktörler ve otoriterle işbirliği içerisinde yapılması temel referanstır.

 

 Proje Çalışma Planına Alınan Stratejik Lokomotif Sektörler

1) Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023

2) Savunma, Güvenlik ve Savunma Sanayi 2023

3) Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum 2023

4) Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023

5) Finans, Bankacılık ve Kalkınma 2023

6) Enerji ve Nükleer Teknoloji 2023

7) Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma 2023

8) Turizm, Çevre, Şehircilik 2023

9) Otomotiv, Ulaşım, Lojistik 2023

10) Sağlık ve Sosyal Güvenlik 2023

 

2012 ve 2013 Yılları Her Stratejik Lokomotif Sektör için Proje | Çalışma Planına Alınan Eylem Planı

Akil Kişiler Kurulu Toplantıları

Bilimsel Katılımlı Atölye Çalıştayları

Sektörel Kongre (Ulusal ve Uluslararası)

Sektörel Toplantılar (Bölgesel)

Ankara Toplantıları (Sektörel - Başkent Bürokrasisi)

TV Programları - Medya Konferansları

Karar Alıcı Organlara Brifing Toplantıları

Sektörel - Bölgesel Araştırma Alt Projeleri ve Raporları Hazırlanması

Sektörel Raporun Yayımlanması

Diğer Akademik Çalışmalar (Kitap, Makale, Tez v.b.)

Ana Belgenin Sürekli Güncellenerek Yayımlanması

İl Toplantıları (Sektörel Konsept)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

tasamlogo